22_A7062_0-2003D-453%20BENSON%20OTTOMAN2.JPG.jpg
22_A7062_0-2003D-453%20BENSON%20OTTOMAN.JPG.jpg
BENSON%20STEEL%2022-A7062LL-0-2003A.jpg
DownloadFullSizeImage?name=22_A7062_0-2003-453%20BENSON%20SECTIONAL.JPG.jpg&nameSignature=e2613d3e6dbe73754e414bac7a47a642edba524072461011&root_link_id=46558570&desc=BENSON%20A7062%202003
  • 22_A7062_0-2003D-453%20BENSON%20OTTOMAN2.JPG.jpg
  • 22_A7062_0-2003D-453%20BENSON%20OTTOMAN.JPG.jpg
  • BENSON%20STEEL%2022-A7062LL-0-2003A.jpg
  • DownloadFullSizeImage?name=22_A7062_0-2003-453%20BENSON%20SECTIONAL.JPG.jpg&nameSignature=e2613d3e6dbe73754e414bac7a47a642edba524072461011&root_link_id=46558570&desc=BENSON%20A7062%202003

22/A7062O/0-2003D-453

BENSON COCKTAIL OTTOMAN

B2C DESCRIPTION BENSON COCKTAIL OTTOMAN
Finish 457 WIREBRUSHED WALNUT
Frame # A7062
PRODUCT NAME BENSON COCKTAIL OTTOMAN
Description BENSON COCKTAIL OTTOMAN
Cubes 14.98
Item Width 43
Item Length 43
Item Height 20
Categories Ottoman