45-RR354L-0%20LOVESEAT%206370B%20%2342%20921%20FOR%20ANGLE%20JPG.jpg
45-RR354L-0%20LOVESEAT%206370B%20%2342%20921%20JPG.jpg
['PO11395 ROOM SHOT RR354S 6370A #42 921 JPG.jpg']
  • 45-RR354L-0%20LOVESEAT%206370B%20%2342%20921%20FOR%20ANGLE%20JPG.jpg
  • 45-RR354L-0%20LOVESEAT%206370B%20%2342%20921%20JPG.jpg
  • ['PO11395 ROOM SHOT RR354S 6370A #42 921 JPG.jpg']

88/RR354L/0-6370B-921

CINEMA LOVESEAT - ALABASTER VELVET

Cubes 53.38
Item Width 64
Item Length 42
Item Height 35
B2C DESCRIPTION CINEMA LOVESEAT - ALABASTER VELVET
Finish 921 EBONY
Full Codes RR354 6370
Frame # RR354
PRODUCT NAME CINEMA LOVESEAT - ALABASTER VELVET
Categories Loveseat