DownloadFullSizeImage?name=98-RR6001S-0%20SOFA%203002A%208100%20JPG.jpg&nameSignature=df2475a3efbf7af910ca99e4597013fc1dfa552bfcfbfe95&root_link_id=46318656&desc=HORATIO%20RR6001%203002%20ECRU
  • DownloadFullSizeImage?name=98-RR6001S-0%20SOFA%203002A%208100%20JPG.jpg&nameSignature=df2475a3efbf7af910ca99e4597013fc1dfa552bfcfbfe95&root_link_id=46318656&desc=HORATIO%20RR6001%203002%20ECRU

98/RR6001L/0-3002C-8100

HORATIO LOVESEAT - ECRU

Description HORATIO LOVESEAT - ECRU
Cubes 46.46
Item Width 62
Item Length 35
Item Height 36
B2C DESCRIPTION HORATIO LOVESEAT - ECRU
HTS Code 9401619000
PRODUCT NAME HORATIO LOVESEAT - ECRU
Categories Loveseat